Oprichting Stichting Project Laura

Stichting Project Laura is opgericht en wel op 25 april 2014. Initiatiefnemers zijn de ouders en zus van Laura Brussaard, geboren op 31 maart 1995. De negatieve invloed van de anticonceptiepil op het proces van bloedstolling (verlaging proteïne S waarde) bleek voor Laura een dodelijke combinatie. Ze was 17 jaar oud. Met …

Schets van Laura

2 April 2014 is een belangrijke datum als Koninklijke Ahrend betrokken raakt bij Project Laura. Een korte presentatie bij de CEO en directeur Marketing & Design om te vertellen waarom zij ons kunnen helpen; door de Laura Fauteuil te gaan produceren. De presentatie is een succes en direct wordt besloten …