ANBI en de fiscus

Per 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht de hierna volgende stukken op hun website te publiceren:

Naam van de instelling: Stichting Project Laura
RISN: 853989047
Contactgegevens: email hidden; JavaScript is required

Doelstelling: het bevorderen van onderzoek en het geven van bekendheid bij een breed publiek en specifiek bij artsen aan de gevaren en gevolgen van Trombose en dan met name het eerder herkennen van longembolie bij gebruikers van een anticonceptiemiddel.

Beleidsplan: zie ‘beleidsplan‘.
Namen van de bestuurders: zie ‘bestuur‘.
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zie het beleidsplan voor uitgebreide toelichting.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten: in het jaarverslag.
Financiële verantwoording: jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Balans Stichting Project Laura