Stichting Project Laura

Haar droom wordt werkelijkheid . . .
Stichting Project Laura

Stichting Project Laura

Stichting Project Laura is kort geleden opgericht en wel op 25 april 2014. De initiatiefnemers zijn de ouders en zus van Laura Brussaard, geboren op 31 maart 1995. Later onderzoek (december 2018) heeft bevestigd dat...

Proteïne S Deficiëntie

Dit is een tekort aan Proteïne S (meestal aangeboren), zodat er een verminderde remming is van de bloedstolling wat leidt tot een verhoogde neiging op trombose. Proteine S is een vitamine K afhankelijk eiwit dat...

Orale anticonceptie

Gebruik van de anticonceptiepil vergroot de kans op trombose enigermate. Gebruik van de anticonceptiepil door vrouwen met APC-resistentie doet het risico op trombose nog verder toenemen. Hoewel dat voor de andere oorzaken van trombofilie niet echt is...

Stichting Project Laura

English languageStichting Project Laura is kort geleden opgericht en wel op
25 april 2014.

De initiatiefnemers zijn de ouders en zus van
Laura Brussaard, geboren op 31 maart 1995.

Later onderzoek (december 2018) heeft bevestigd dat er geen erfelijke factoren meespelen. Laura was kern gezond.

Laura is op 29 november 2012 overleden aan een trombose in een ader met daarbij een massale longembolie.

Lees het hele ook verhaal in De Telegraaf van 6 oktober of via deze link: Laura

Met Stichting Project Laura willen wij samen met uw steun ons doel, specifiek meer bewustwording en aandacht vragen bij huisartsen en arts-assistenten om deze gevaarlijke combinatie eerder te herkennen, kunnen uitvoeren.

Hiervoor is uw financiële hulp nodig zodat wij via deze stichting, huisartsen en artsen in opleiding, kunnen vertellen wat de gevolgen zijn als zij hier weinig aandacht voor hebben. Help ons met een donatie: NL07 INGB 0006 451 461 t.n.v. Stichting Project Laura.

Het is ook mogelijk om ons online te helpen met doneer knop rechts boven.

In het gehele traject wat achter en voor ons ligt hebben wij samenwerking met
de Trombosestichting Nederland als het gaat om onderzoek.

Laura heeft vlak voor haar overlijden een stoel ontworpen. Deze omkeerbare stoel is zowel voor kinderen als volwassene geschikt. Kon. Ahrend is bereid gevonden te onderzoeken of deze ‘Laura Fauteuil’ in productie genomen kan worden. Dit project zal ons meer bekendheid geven en hopelijk ook bewustwording bij u.

De belastingdienst heeft ons de ANBI status toegewezen.

Haar droom wordt . . werkelijkheid
Na heel veel inspanning en hulp wordt de Laura Fauteuil nu echt werkelijkheid. Streven is om begin 2016 dit prachtige design voor iedereen bereikbaar te hebben....
Read More "Haar droom wordt . . werkelijkheid"
Prototype productie model
Is het de stoel zoals Laura deze heeft bedoeld 8 Oktober wordt een belangrijke dag. Dan presenteert Ahrend het productiemodel van de Laura Fauteuil. Zo...
Read More "Prototype productie model"
Bezoek aan EASA
Op 24 augustus staat een bezoek aan EASA in Keulen op het programma. 's Morgens een presentatie bij de CEO over Laura en de vraag...
Read More "Bezoek aan EASA"
7 oktober weer landelijke aandacht
11 Augustus, overleg tussen de Trombosestichting Nederland en Stichting Project Laura. Belangrijkste boodschap; er komt voor de tweede maal landelijke aandacht aan trombose zoals ook...
Read More "7 oktober weer landelijke aandacht"
Melissa, zus van Laura
Komende week wordt de tv spot over Melissa  (zus van Laura)  wederom bij  Socutera  uitgezonden.  Dit is nodig om iedereen bewust te maken en te...
Read More "Melissa, zus van Laura"

Proteïne S Deficiëntie

Dit is een tekort aan Proteïne S (meestal aangeboren), zodat er een verminderde remming is van de bloedstolling wat leidt tot een verhoogde neiging op trombose.

Proteine S is een vitamine K afhankelijk eiwit dat door de lever wordt gemaakt. Het is een cofactor voor het enzyme Proteine C dat in geactiveerde vorm twee stollingsfactoren kan inactiveren (Factor Va en Factor VIIIa). Proteine C heeft Proteine S als cofactor nodig en kan dus maar efficient werken wanneer ook Proteine S goed aanwezig is.

cascade_386x370

De kans op trombose is vergelijkbaar met deze bij een Proteïne C deficiëntie.
Proteïne S wordt ook verlaagd door de orale anticonceptiepil en tijdens zwangerschap. Dit kan de diagnose van een Proteine S deficientie bemoeilijken. De verlaging van Proteine S door de orale conceptiepil is een van de redenen waarom de pil een verhoogd tromboserisico met zich meebrengt.

Op deze grafiek wordt aangegeven hoeveel procent van de patienten met een proteine S deficientie op een bepaalde leeftijd nog geen trombose hebben gehad. Zo is het duidelijk dat op 35 jaar gemiddeld reeds 50% van de patienten een eerste trombose zal gehad hebben. Op 65jaar zullen gemiddeld nog slechts 20% van de patienten geen trombose gehad hebben.

figpc_495x624

Haar droom wordt . . werkelijkheid
Na heel veel inspanning en hulp wordt de Laura Fauteuil nu echt werkelijkheid. Streven is om begin 2016 dit prachtige design voor iedereen bereikbaar te hebben....
Read More "Haar droom wordt . . werkelijkheid"
Prototype productie model
Is het de stoel zoals Laura deze heeft bedoeld 8 Oktober wordt een belangrijke dag. Dan presenteert Ahrend het productiemodel van de Laura Fauteuil. Zo...
Read More "Prototype productie model"
Bezoek aan EASA
Op 24 augustus staat een bezoek aan EASA in Keulen op het programma. 's Morgens een presentatie bij de CEO over Laura en de vraag...
Read More "Bezoek aan EASA"
7 oktober weer landelijke aandacht
11 Augustus, overleg tussen de Trombosestichting Nederland en Stichting Project Laura. Belangrijkste boodschap; er komt voor de tweede maal landelijke aandacht aan trombose zoals ook...
Read More "7 oktober weer landelijke aandacht"
Melissa, zus van Laura
Komende week wordt de tv spot over Melissa  (zus van Laura)  wederom bij  Socutera  uitgezonden.  Dit is nodig om iedereen bewust te maken en te...
Read More "Melissa, zus van Laura"

Orale anticonceptie

Gebruik van de anticonceptiepil vergroot de kans op trombose enigermate. Gebruik van de anticonceptiepil door vrouwen met APC-resistentie doet het risico op trombose nog verder toenemen. Hoewel dat voor de andere oorzaken van trombofilie niet echt is bewezen wordt er van uit gegaan dat ook dan het risico op trombose bij pilgebruik extra verhoogd is.

Daarom heeft bij een vrouw met trombofilie een andere vorm van anticonceptie dan de pil de voorkeur. Dit geldt met name voor vrouwen die al eens een trombose doorgemaakt hebben of die de mutatie voor APC-resistentie dubbel dragen (homozygoot). Vrouwen met een stollingsafwijking die geen trombose hebben gehad en de anticonceptiepil willen gaan gebruiken, moeten de voor- en nadelen goed afwegen. Voor het nemen van een verantwoorde beslissing is het in alle bovengenoemde situaties verstandig te overleggen met de huisarts of de gynaecoloog. Het risico op trombose is bovendien tweemaal groter bij gebruik van de zogenoemde 3e generatiepil in vergelijking tot de 2e generatiepil. De 3e generatiepil bevat de stoffen gestodeen, desogestrel of norgestimaat. Deze kan daarom beter niet worden gebruikt.

Zolang een vrouw echter antistolling gebruikt (Marcoumar, Sintrom mitis), heeft pilgebruik juist wel de voorkeur. De antistollingsbehandeling met Marcoumar of Sintrom mitis biedt voldoende bescherming tegen trombose en de pil is dan nodig om een zwangerschap tijdens gebruik van orale antistolling te voorkomen.

inschrijfformulierNa heel veel inspanning en hulp wordt de Laura Fauteuil nu echt werkelijkheid. Streven is om begin 2016 dit prachtige design voor iedereen bereikbaar te hebben.

Voor meer informatie over de Laura Fauteuil klik hier en schrijf u in. Van alle informatie die komende tijd beschikbaar komt wordt u op de hoogte gehouden.

Voor vragen: email hidden; JavaScript is required

Trombose en anticonceptie

23-2-2015

Het risico bij een gezonde vrouw om een trombose te ontwikkelen is vrijwel nihil. Hoewel het gebruik van de anticonceptiepil dit risico op trombose met twee tot drie keer verhoogt, blijft de kans op trombose door alleen de pil heel klein.

Anticonceptiepil en trombose

Hormonale anticonceptiva (de pil) worden ook wel combinatiepillen genoemd omdat er twee soorten hormonen inzitten: oestrogeen en progestageen.
Afhankelijk van het progestageen in de pil worden ze ingedeeld in eerste, tweede en derde generatie pillen. Ook kunnen ze ingedeeld worden in één-, twee en driefasepillen. Bij een éénfasepil hebben de pillen in de strip allen dezelfde hoeveelheid hormonen. Bij meerfasepillen is er een verschil in hoeveelheid hormonen tussen de pillen in de strip.

Tromboserisico

Het tromboserisico bij het gebruik van een derdegeneratiepil (6-7 per 10.000 vrouwen per jaar krijgen trombose) is bijna twee keer zo hoog dan bij het gebruik van een tweedegeneratiepil (3-4 per 10.000 vrouwen per jaar krijgen trombose).
Bij een aantal aandoeningen (obesitas, APC (geactiveerd proteïne-C)-resistentie door factor-V-Leiden-mutatie, proteïne-C-, proteïne-S- of antitrombinedeficiënties) is er een verhoogd risico op veneuze tromboze en in combinatie met een combinatiepreparaat neemt dat risico met factor tien tot twintig toe. Bij factor V Leiden is het tromboserisico bijvoorbeeld 6 keer hoger dan bij gezonde mensen. Met pilgebruik is dat risico 40 keer hoger.

Welke pil is geschikt?

Indien toch voor de pil wordt besloten, dient gekozen te worden voor een zogenaamde tweede generatiepil of éénfasepil en niet voor een derde generatiepil gezien bij deze laatste het tromboserisico nog hoger ligt.

Combinatiepreparaten worden afgeraden bij vrouwen (> 35 jaar) die blijven roken, vrouwen met trombofilie of met een voorgeschiedenis van een hartinfarct, herseninfarct, diepveneuze trombose, longembolie, borst- of baarmoederkanker, leverziekte of bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Weeg de voor- en nadelen af van een combinatiepreparaat bij een belaste familieanamnese voor veneuze trombose of voor hart- en vaatziekten. Bij een (mogelijk) verhoogd risico op veneuze trombose heeft de pil met alleen progestageen de voorkeur. De pil met alleen progestageen lijkt het risico op veneuze of arteriële complicaties niet te verhogen.

Conclusie: De veiligste keuze van combinatiepillen wat betreft het tromboserisico is een pil met 20 of 30 microg oestrogeen met het progestativum levonorgestrel (Microgynon 20, Lovette, Microgynon 30 en Stederil 30).

Overige anticonceptiva en tromboserisico

Het risico van diepe veneuze trombose is bij hormoonspiraal niet verhoogd, maar wordt ontraden bij een actieve diep veneuze trombose of longembolie. De werkingsduur van het hormoonspiraal bedraagt 5 jaar.

De koperspiraal wordt ontraden bij een actieve diep veneuze trombose of longembolie.
Daarnaast zijn er ook nog andere methoden van anticonceptie zoals de vaginale ring, pleister, prikpil, implantatiestaafje en definitieve anticonceptie zoals sterilisatie.

Advies

Ga met uw huisarts in gesprek over de geschikte methoden voor u en uw persoonlijke risicoprofiel.

Bronnen: NHG standaard Anticonceptie, Huisarts en Wetenschap, Thuisarts.