Berichten Stichting Project Laura

English languageStichting Project Laura is kort geleden opgericht en wel op
25 april 2014.

De initiatiefnemers zijn de ouders en zus van
Laura Brussaard, geboren op 31 maart 1995.

De negatieve invloed van de anticonceptiepil op het proces van bloedstolling (verlaging proteïne S waarde) bleek voor Laura een dodelijke combinatie.

Laura is op 29 november 2012 overleden aan een trombose in een ader met daarbij een massale longembolie.

Lees het hele ook verhaal in De Telegraaf van 6 oktober of via deze link: Laura

Met Stichting Project Laura willen wij samen met uw steun ons doel, specifiek meer bewustwording en aandacht vragen bij huisartsen en arts-assistenten om deze gevaarlijke combinatie eerder te herkennen, kunnen uitvoeren.

Hiervoor is uw financiële hulp nodig zodat wij via deze stichting, huisartsen en artsen in opleiding, kunnen vertellen wat de gevolgen zijn als zij hier weinig aandacht voor hebben. Help ons met een donatie: NL32 INGB 0004 2381 50 t.n.v. GA Brussaard.

Het is ook mogelijk om ons online te helpen met doneer knop rechts boven.

In het gehele traject wat achter en voor ons ligt hebben wij samenwerking met
de Trombosestichting Nederland als het gaat om onderzoek.

Laura heeft vlak voor haar overlijden een stoel ontworpen. Deze omkeerbare stoel is zowel voor kinderen als volwassene geschikt. Kon. Ahrend is bereid gevonden te onderzoeken of deze ‘Laura Fauteuil’ in productie genomen kan worden. Dit project zal ons meer bekendheid geven en hopelijk ook bewustwording bij u.

De belastingdienst heeft ons de ANBI status toegewezen.